Machálek Antonín, Vegricht Jiří, Ambrož PavelCitace : MACHÁLEK, A., VEGRICHT, J., AMBROŽ, P., DOLEŽAL, O. Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic : metodika pro praxi. [Process for underpressure set-up in high-yield dairy cows milking : methodology for practice]. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2007, metodický list 0507. 8 s. ISBN 978-80-7403-003-1
Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic : metodika pro praxiProcess for underpressure set-up in high-yield dairy cows milking : methodology for practice
Klíčová slova: dojení, podtlak, nastaveníKeywords: milking, vacuum, setting-up
Anotace: Metodika obsahuje postup pro správné nastavení podtlaku dojicího zařízení ve stádech s vysokoužitkovými dojnicemi.Anotation:   Methodology contains procedure for correct setting of vacuum for milking device in herds with high - product dairycows.