Abrham Zdeněk, Kovářová Marie, Kocánová Vlasta, Herout Milan, Scheufler VladimírCitace : ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., KOCÁNOVÁ, V., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobu. [Technical and technological norms for agricultural production]. Praha : VÚZT, 2007, č. 5. 29 s. ISBN 978-86884-26-4
Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobuTechnical and technological norms for agricultural production
Klíčová slova: provozní náklady strojů, strojní soupravy, technologické postupy, ekonomika plodinKeywords: machines operational costs, machine sets, technical processes, crops economy
Anotace: Metodika je členěna do tří částí. První část obsahuje normativy investičních a provozních nákladů strojů. Doporučené soupravy pro technické zajištění operací rostlinné výroby a jejich technické a ekonomické parametry  jsou uvedeny v druhé části metodiky.  Třetí část je zaměřena na technologie a ekonomiku plodin. V technologických  postupech plodin je uveden časový sled operací, dále materiálové vstupy a produkce. Ekonomika plodiny zahrnuje údaje o nákladech, produkci a z toho vypočtené ekonomické údaje včetně dotací.   Anotation:   The methodology is divided in three parts. The first part contains norms of machines operational costs. The recommended sets for operations technical assurance in crop production and their technical and economical parameters are presented in second part. The third part is focused on technologies and economy of crops. On technological processes the operation time consequence is presented, material inputs and production. The crop production involves data on costs, production and from it calculated economical data including subsidies.