Kollárová Mária, Plíva PetrCitace : KOLLÁROVÁ, M., PLÍVA, P. Kompostování travní hmoty z údržby trvalých travních porostů. [Composting of grass matter from permanent grassland maintenance]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 24 s. ISBN 978-80-86884-36-3
Kompostování travní hmoty z údržby trvalých travních porostůComposting of grass matter from permanent grassland maintenance
Klíčová slova: údržba trvalých travních porostů, travní hmota, řízené kompostovaníKeywords: permanent grassland maintenance, grass matter, controlled composting
Anotace: Metodika poskytuje návod na zpracování přebytečné travní hmoty z údržby TTP technologií řízeného kompostování v pásových hromadách s důrazem na zabezpečení základních podmínek pro správný průběh kompostovacího procesu. Součástí metodiky jsou popisy různých variant kompostování travní hmoty (modelové příklady), které jsou návodem pro zemědělské podniky a další subjekty na vybudování podobného zařízení pro zpracovávání přebytečné travní hmoty.Anotation:   The methodology gives an instruction on surplus grass matter processing from permanent grassland maintenance through technology of controlled composting in belt piles with emphasis to security of basic conditions for composting process correct course. A part of the methodology are descriptions of different variants of grass matter composting (model examples) which are a guidline for agricultural enterprises and subjects to construction of similar device for surplus grass matter processing.