Plíva PetrCitace : PLÍVA, P. a kol. Strojní vybavení kompostovací linky : schválená metodika pro praxi. [Machine equipment of composting line : methodology for practice]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 16 s. ISBN 978-80-86884-33-2
Strojní vybavení kompostovací linky : schválená metodika pro praxiMachine equipment of composting line : methodology for practice
Klíčová slova: kompostovací linka, zbytková biomasa, mobilní energetický prostředek, překopávač kompostuKeywords: compost line, residual biomass, mobile energy machine, compost turner
Anotace: Metodika shrnuje poznatky ověřené v praxi o možnostech používání vhodných mechanizačních prostředků při provozování kompostovací jednotky do 1000 t vyrobeného kompostu za rok technologií pásových hromad na volné ploše. Metodika se podrobně věnuje optimálnímu strojnímu sestavení kompostovacích linek, s důrazem na využití spolehlivé, účinné, výkonné a investičně nenáročné kompostovací techniky. Metodika umožňuje provozovatelům kompostovacích jednotek sestavení kompletní kompostovací linky.Anotation: Methodology summarizes field tested knowledge about usage possibilities of suitable means of mechanization needed for operation of composting unit up to 1000 t of produced compost per year. The technology used for the manufacturing of compost is composting in the belt pipes at open area. Methodology in detail also attends to optimal machine compilation of composting lines and emphasizes utilization of reliable, efficient, practical and capital-intensive composting techniques. Methodology facilitates composting units+ operators to design complete composting line.