Skalický Jaroslav, Bradna Jiří, Pastorková LibušeCitace : SKALICKÝ, J., KROUPA, P., BRADNA, J., PASTORKOVÁ, L. Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech. [Grain treatment and storage in tower silos and indoor storehouses]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 80 s. ISBN 978-80-86884-38-7
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladechGrain treatment and storage in tower silos and indoor storehouses
Klíčová slova: věžové a příjmové zásobníky, dopravníky, čistící technika, ventilátory, expedice zrna, typy a kvalita zrna, doporučeníKeywords: tower and reception silos, transporters, cleaning device, ventilators and grain dispatch - types, grain quality, recommendation
Anotace: Metodická příručka uvádí postupy a systémy ošetřování a  skladování zrnin ve věžových a halových skladech . Uvádí požadavky na příjmové zásobníky, dopravníky zrna, aspirační, čistící a třídící zařízení, systémy vyskladnění zrna ze zásobníků. Hodnotí kvalitu různých systémů a uvádí doporučení pro uživatele.Anotation: The guideline mentions the procedures and systems of grain treatment and storage in tower silos and indoor storehouses. It mentions as well the requirements for reception silos, grain transporters, aspiration, cleaning and sorting facilities and unloading of grain from silos. It is evaluated the quality of different systems and there are mentioned the recommendations for users.