Syrový Otakar, Bartolomějev Alexandr, Gerndtová Ilona, Holubová Věra, Kovaříček Pavel, Kubín Karel, Mayer Václav, Novák Michal, Pastorek Zdeněk, Pražan Radek, Skalický JaroslavCitace : SYROVÝ, O., BARTOLOMĚJEV, A., BAUER, F., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KOVAŘÍČEK, P., KUBÍN, K., MAYER, V., NOVÁK, M., PASTOREK, Z., PODPĚRA, V., PRAŽAN, R., SAIDL, M., SEDLÁK, P., SKALICKÝ, J., ŠMERDA, T. Doprava v zemědělství. [Transport in agriculture]. 1. Vyd. Praha : Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4
Doprava v zemědělstvíTransport in agriculture
Klíčová slova: zemědělská doprava, manipulace s materiálem, dopravní systémyKeywords: agricultural transport,, handing with material, transport systems
Anotace: Soubor racionálních dopravních systémů pro rozhodující výrobní podmínky zemědělských podniků České republiky, který zahrnuje řešení dílčích problémů zejména analýzu dopravy v zemědělství České republiky, technické zabezpečení dopravních procesů v zemědělství (automobily a automobilové dopravní soupravy, traktorové dopravní soupravy, přepravní prostředky, manipulační zařízení, nové technické systémy v zemědělské dopravě), elektroniku pro monitorování a řízení dopravních procesů, využití dopravní a manipulační techniky, energetickou náročnost dopravní a manipulační techniky, metody zvyšování efektivnosti dopravní a manipulační techniky, legislativu v zemědělské dopravě a manipulaci s materiálem, dopravní systémy pro dopravu vnitřní (směřující na pole a z pole), dopravní systémy pro živočišnou výrobu a dopravní systémy pro dopravu vnější. Anotation:   Complex of rational transport systems for prevaling production conditions of Czech agricultural exterprises involving solution of partial problems mainly analysis of transport in Czech agriculture technical equipment of transport processes in agriculture (cars and cars transportsets, transportation means, handling devices, new technical systems in agricultural transport), elektronics for monitoring and management of transport processes, utilization of transport and handling mechanization, energy consumption of transport and handling mechanization, methods of transport and handling mechanization effectiveness inereasing, legislation in agricultural transport and handling with material, transport systems for inner transport (towards and from field), transport systems for linestock production and for outer transport.