Syrový Otakar, Gerndtová Ilona, Holubová Věra, Hůla Josef, Kovaříček Pavel, Kroulík Milan, Pastorek Zdeněk, Skalický JaroslavCitace : SYROVÝ, O., BAUER, F., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., HŮLA, J., KOVAŘÍČEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., KVÍZ, Z., MAŠEK, J., PASTOREK, Z., PODPĚRA, V., RYBKA, A., SEDLÁK, P., SKALICKÝ, J., ŠMERDA, T. Úspory energie v technologiích rostlinné výroby. [Energy saving in crop production technologies]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 139 s. ISBN 978-80-86884-44-8
Úspory energie v technologiích rostlinné výrobyEnergy saving in crop production technologies
Klíčová slova: zemědělství, operace, pracovní postupy, úspory energieKeywords: agriculture, operations, working processes, energy savings
Anotace: Soubor doporučení k úspoře energie v operacích a pracovních postupech výroby rostlinných produktů.Anotation:   Complex of recommendations for energy savings in operations and working processes of crop products manufacturing.