Abrham Zdeněk, Hutla Petr, Kára Jaroslav, Pastorek Zdeněk, Jevič Petr, Šedivá ZdeňkaCitace : RUSŇÁK, P., PEPICH, Š., GADUŠ, J., GONDA, Ľ., ABRHAM, Z., ŠOOŠ, Ľ., PISZCALKA, J., HUTLA, P., KÁRA, J., PASTOREK Z., JEVIČ, P., ŠEDIVÁ, Z., KODADA, M. Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady. [Energy versus Agricultural Biomass -Possibilities and Examples]. Bratislava : Gart, 2010. 104 s. ISBN 978-80-968507-7-8
Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príkladyEnergy versus Agricultural Biomass -Possibilities and Examples
Klíčová slova: zemědělská biomasa, energetické využití, technologie a ekonomikaKeywords: agricultural biomass, energetic utilization, technology and economy
Anotace:Publikace popisuje hlavní směry energetického využívání zemědělské biomasy. Hlavní zaměření je na hodnocení tuhých biopaliv z energetických plodin a travní biomasy, uvádí hlavní technologie zhutňování a hodnotí technologie a jejich výslednou ekonomiku. Uvádí i význam a a ekonomiku výroby bioplynu ze zemědělské biomasy.Anotation:Publication describes the main directions of energetic utilization of agricultural biomass. It is mainly aimed at evaluation of solid biofuels from energetic crops and grass biomasses. It mentions the main technologies of compaction and evaluates the technologies and their resulting economy. It indicates also an importance and economy of biogas production from agricultural biomass.