Kollárová Mária, Marešová Karolina, Plíva PetrCitace : ZEMÁNEK, P., BURG, P., KOLLÁROVÁ, M., MAREŠOVÁ, K., PLÍVA, P. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. [Biologically Degradable Waste and Composting]. Praha : VÚZT, 2010, č. 1. 113 s. ISBN 978-80-86884-52-3
Biologicky rozložitelné odpady a kompostováníBiologically Degradable Waste and Composting
Klíčová slova: kompostování odpadu, řízené kompostování, pásová hromada na volné ploše, surovinová skladba, kompost, kompostovací plochaKeywords: waste composting, controlled composting, belt pile on surface, raw materials, compost, composting area
Anotace:Publikace je zaměřena na problematiku technického a organizačního zajištění přípravy zařízení na zpracování BRO kompostováním. Představuje ucelený soubor údajů, podkladů, výpočtů a metod, umožňujících zpracování základních návrhů kompostovacích provozů na všech úrovních. Publikace je určena všem, kteří se zabývají přípravou kompostovacích provozů, projektantům, pracovníkům státní správy i výrobní sféry činným v oblasti odpadového hospodářství, ale i studentům a pedagogům. Množství údajů zpracovaných v tabulkách i metody řešení naznačených problémů mohou významně usnadnit jejich orientaci v této problematice.Anotation:This publication focuses on technical issues and organizing training facilities for processing BRO composting. It represents a comprehensive set of data, documents, calculations and methods to process the basic design of composting facilities at all levels. This publication is intended for all those involved in the preparation of composting plants, engineers, government workers and the manufacturing sector employed in waste management, as well as students and teachers. The amount of processed data in tables and methods for solving the indicated problems, can greatly facilitate their orientation in this field.