Machálek Antonín, Šimon Josef, Fabianová Mária, Vejchar Daniel, Vegricht JiříCitace : MACHÁLEK, Antonín, Josef ŠIMON, Mária FABIANOVÁ, Daniel VEJCHAR, Jiří VEGRICHT, Miloslav ŠOCH, Jarmila VOŘÍŠKOVÁ, Miroslav MARŠÁLEK a Vlastimil HAVLÍK. Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot na farmách dojnic: certifikovaná metodika. [Analysis and Method of Interaction Assessment in System Man - Animal - Robot]. Praha: VÚZT, 2011. ISBN 978-80-86884-63-9.
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot na farmách dojnic: certifikovaná metodikaAnalysis and Method of Interaction Assessment in System Man - Animal - Robot
Klíčová slova: efektivita, dojící robot, dojniceKeywords: efficiency, milking robot, milking, dairy cows
Anotace:Cílem metodiky je naučit farmáře analyzovat a vyhodnocovat interakce v systému člověk - zvíře - robot na farmách s dojicími roboty a ukázat cesty vedoucí ke zlepšení efektivnosti celého systému, což v konečném důsledku povede ke snížení nákladů, zvýšení množství a kvality produkce mléka. Anotation:The aim of methodology is to teach farmers how to analyse and evaluate interactions of the system human - animal - robot in the farms with milking robots and to show ways how to improve efficiency of the whole system, which in the final consequent leads into reduction of cost and increase in milk production quantity and quality.