Vegricht Jiří, Šimon Josef, Fabianová MáriaCitace : ŠOCH, Miloslav, Jiří VEGRICHT, Josef ŠIMON, Mária FABIANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Václav PÁLKA, Petr ZAJÍČEK a Michal BENDA. Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vliv na životní projevy a chování telat. [Evaluation of Stabling Systems for Calf Rearing in Light of Welfare and Quality of Environment and their Effect on Life Expressions and Behaviour of Calves]. Uplatněná certifikovaná metodika, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Johanus, 2011. ISBN 978-80-7394-336-3
Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vliv na životní projevy a chování telatEvaluation of Stabling Systems for Calf Rearing in Light of Welfare and Quality of Environment and their Effect on Life Expressions and Behaviour of Calves
Klíčová slova: welfare, mikroklima, individuální boxy, chov, telataKeywords: welfare, microclimate, individual boxes, breeding, calves
Anotace:Cílem metodiky je určit, jaký systém je vhodný pro individuální ustájení telat ve věku od 6 měsíců z hlediska mikroklimatických podmínek a welfare zvířat. Hlavní pozornost je zaměřena na sledování a hodnocení vybraných typů venkovních individuálních bud (VIB) a individuálních boxů umístěných pod přístřeškem (PIB) v období extrémních letních i zimních teplot a hledání nových řešení. Anotation:The aim of methodology is to determine what system is applicable for individual stabling of calves in the age of 6 months from viewpoint of microclimatic conditions and animal welfare. The main attention is focused on monitoring and evaluation of selected individual boxes (VIB) and individual boxes placed under the shelter (PIB) during the period of summer and winter extreme temperatures and searching for new solutions.