Zabloudilová Petra, Petráčková Barbora, Češpiva Miroslav, Jelínek AntonínCitace : ZABLOUDILOVÁ, Petra, Barbora PETRÁČKOVÁ, Miroslav ČEŠPIVA a Antonín JELÍNEK. Využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci stájových objektů pro chov kuřat na maso. [Utilization of Electrochemically Activated Water at Disinfection of Stable Objects Destined for Rearing of Broiler Chickens]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2011. ISBN 978-80-86884-62-2.
Využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci stájových objektů pro chov kuřat na masoUtilization of Electrochemically Activated Water at Disinfection of Stable Objects Destined for Rearing of Broiler Chickens
Klíčová slova: dezinfekce, chov drůbeže, EnvirolyteKeywords: disinfections, poultry breeding, Envirolyte
Anotace:Metodika poskytuje chovatelům drůbeže a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o postupu preventivní dezinfekce stájových objektů pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK. Součástí metodiky jsou i základní informace o zařízení Envirolyte+, které produkty technologie ECA vyrábí a ekonomické zhodnoceni využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci výkrmové haly s projektovanou kapacitou 47 880 ks kuřat chovaných na maso. Anotation:The methodology contains the description of preventive disinfection procedure by electrolyzed water (product of Electro Chemical Activation) for the poultry breeders and other parties from an agricultural practice. Part of the methodology are basic information about Envirolyte water disinfecting systems products and the economic evaluation of electrochemically activated water for disinfection of the fattening halls for 47.880 chickens kept for meat.