Češpiva Miroslav, Jelínek Antonín, Zabloudilová Petra, Pecen JosefCitace : ČEŠPIVA, M., A. JELÍNEK, P. ZABLOUDILOVÁ a J. PECEN. Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-86884-76-9.
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu
Klíčová slova: fotoakustická spektroskopie, kontinuální měření, dojniceKeywords: photoacoustic spectroscopy, continuous measurement, dairy cows
Anotace:Metodika poskytuje chovatelům především dojeného skotu a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o způsobu objektivního měření koncentrací amoniaku v zóně zvířat ve stájových objektech pro chov skotu. Součástí metodiky je stručný popis analyzátoru plynů, který je využíván pro kontinuální a přesné měření koncentrací amoniaku.Anotation: