Andert David, Abrham Zdeněk, Gerndtová IlonaCitace : ANDERT, David, Zdeněk ABRHAM a Ilona GERNDTOVÁ. Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 24 s. ISBN 978-80-86884-73-8
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv
Klíčová slova: fytopaliva, výroba, ekonomikaKeywords: phyto-fuels, production, economy
Anotace:Metodika popisuje výrobu briket a pelet z fytomasy, výhody produkce směsných fytopaliv, emise a výsledky spalovacích zkoušek. Dále se zabývá hodnocením ekonomiky produkce zemědělské fytomasy a tvarovaných biopaliv. Vytváří podklady pro objektivizaci rozhodovacího procesu v oblasti produkce, výroby a využití tvarovaných fytopaliv.Anotation: