Dědina Martin, Skala Ondřej, Lachman Jaromír, Hejtmánková AlenaCitace : DĚDINA, Martin, Ondřej SKALA, Jaromír LACHMAN a Alena HEJTMÁNKOVÁ. Lisování oleje z vinných jader.[Pressing of grape seed oil]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 16 s. ISBN 978-80-86884-77-6.
Lisování oleje z vinných jaderPressing of grape seed oil
Klíčová slova: réva vinná, semena révy, lisování oleje z vinných jaderKeywords: grape vine, grape seeds, pressing of grape seed oil
Anotace:Cílem metodiky je případným zájemcům o produkci vinného oleje poskytnout praktický náhled a technologické postupy, které musí být uplatněny tak, aby při produkci vinného oleje byl zachován maximální obsah biologicky aktivních látek. Vinná jádra, jež jsou nedílnou součástí matolin po lisování vinných hroznů při výrobě vína, jsou zdrojem velmi cenných biologicky aktivních látek, vhodných mimo jiné pro lidskou spotřebu a výživu hospodářských zvířat. V české republice není v současné době lisování vinných jader za účelem produkce oleje příliš rozšířenou podnikatelskou aktivitou i z důvodu poměrně vysokých nákladů na jeho produkci a relativně nízkou výtěžnost. Metodika proto přináší podrobné informace o potenciální výtěžnosti olejů z vybraných odrůd révy vinné tak, aby si případný producent na základě jím disponovaným množstvím hroznů, matolin nebo již vyseparovaných jader mohl předem ověřit efektivitu svého podnikatelského záměru.Anotation:The methodology is intended for grape seed oil producers. It surveys some practical ways and technological procedures of grape seed oil pressing with respect to preservation of maximal content of biological active substances. Grape seeds are an integral part of grape pomace after grape pressing and are source of valuable biologically active substances used for human and animal nutrition. Currently, in the Czech Republic pressing of grape seed oil is not a widely spread entrepreneurial activity due to high costs for its production and relatively low yield. The methodology introduces some detailed information on oil yield potential in relation with different cultivars of grape. The aim of the methodology is focused on information leading to verification of business plan potential based on knowledge of grape amount, grape pomace amount or separated grape seeds amount.