Hutla Petr, Bíma Václav, Mičín Rostislav, Češpiva MiroslavCitace : HUTLA, P., V. BÍMA, R. MIČÍN a M. ČEŠPIVA. Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech. Certifikovaná metodika. Praha: VUZT, 2013. 35 s. ISBN 978-80-86884-72-1
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Klíčová slova: stáje pro dojnice, opravy a údržba hal, živočišná výrobaKeywords: stables for dairy cows, repair and maintenance halls, livestock production
Anotace:Návrhy osvětlovacích soustav v zemědělských objektech vycházejí z normy ČSN EN 12464-1. Ve stájích pro dojnice je výhodné použití zářivkových svítidel, která je možno stmívat v závislosti na denním osvětlení. Je třeba použít vhodně konstruovaných svítidel s ohledem na prostředí obsahující mírné koncentrace amoniaku. V halách pro opravu zemědělské techniky jsou porovnány osvětlovací soustavy zářivkové a výbojkové. Ekonomické porovnání soustav je srovnatelné.Anotation:The designs of illuminating systems in agricultural structures stem out the standard ČSN EN 12464-1. In the stables destined for dairy cows there is advantageous to use the fluorescent lamps, which can be screened depending on daylight. It is necessary to use the appropriately designed lighting units owing to the ambient containing the moderate concentrations of ammonia. In the halls serving to the repairs and maintenance of agricultural machinery there are compared the fluorescent and gas tube illuminating systems. Economically, these systems are comparable.