Kumhála František, Gutu Dumitru, Hůla Josef, Chyba Jan, Kovaříček Pavel, Kroulík Milan, Kvíz Zdeněk, Mašek Jiří, Vlášková MarcelaCitace : KUMHÁLA F., D. GUTU, J. HŮLA, J. CHYBA, P. KOVAŘÍČEK, M. KROULÍK, Z. KVÍZ, J. MAŠEK a M. VLÁŠKOVÁ. Technologie řízených přejezdů po pozemcích. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: ČZU, 2013. 42 s. ISBN 978-80-213-2425-1
Technologie řízených přejezdů po pozemcích
Klíčová slova: zpracování půdy, zhutnění půdy, řízení zemědělské dopravy, fyzikální vlastnosti půdyKeywords: soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties
Anotace:V metodice jsou uvedeny možnosti zavádění technologie řízených přejezdů po pozemcích a dopady této technologie na energetickou náročnost zpracování půdy, výnosy pěstovaných plodin, vodní režim a vodní erozi půdy. Dále jsou uvedeny možnosti úprav systému přejezdů po pozemcích, příklady polních pokusů s různými moduly záběru a příklady vybavení mechanizačními prostředky pro systémy řízených přejezdů po pozemcích. Jsou zde také uvedeny ekonomické aspekty související se zaváděním a používáním této technologie.Anotation:In this methodology are discussed the possibilities of controlled traffic farming technology application and its influence to soil tillage energy requirements, cultivated crops yields, soil water regime and soil water erosion. Hereinafter, the possibilities of over land crossing system adjustment, examples of field trials with various modules of working width and examples of farm equipment suitable for control traffic farming are also discussed. Economic aspects related to controlled traffic farming implementation and application are also included.