EKONOMIKA

Projekt EKONOMIKA je ekonomický software, určený pro firmy střední velikosti.

Zahrnuje:
 • účetní okruh
 • - účetnictví
  - výkazy Rozvaha - výsledovka
  - výkaz Cash-flow
  - DPH - kontroly, soupisy, výkazy
  - interní výkazy - vnitropodnikové účetnictví a výkazy atd.
 • finanční okruh
 • - přijaté a vydané faktury
  - pokladna, banka
  - evidence odběratelů a dodavatelů
  - pohledávky - závazky, saldokonto
  - příkazy k úhradě
  - finanční plánování
  - automatické vystavování upomínek, penalizačních faktur atd.

  Projekt může být provozován v lokální počítačové síti na libovolném počtu počítačů současně.

  Projekt může být napojen na jiné související projekty, např. mzdy (zaúčtování i převody na účty zaměstnanců), zásobovací i odbytové sklady, evidence majetku, řízení výroby, bankovní přenosové systémy (Komerční banka, ČSOB,Živnobanka, ABN, Spořitena,...).

  Dále může být napojen na detašované provozy (nepropojené sítí) tak, že na těchto provozech je možno pořizovat doklady, které jsou pak do hlavního systému přenášeny disketou nebo Internetem a naopak do detašovaných systémů jsou přenášeny změny číselníků, údaje o zaplacení faktur apod.

  Mezi jeho přednosti patří zejména:

 • snadné a přirozené ovládání, formuláře pro vyplňování dokladů jsou pokud možno podobné dokladům

 • vyspělá diagnostika zaměřená na snadné vyhledávání chyb (včetně např. výkazu cash-flow)

 • při zásahu do dokladu je evidováno, kdo a kdy doklad naposledy měnil

 • bohatá paleta detailních i agregovaných výstupů s možností filtrování podle nejrůznějších hledisek, pokrývající potřeby jak účetních, tak i vedoucích pracovníků

 • snadná možnost opravy chyb, v neuzavřeném období je možno doklady upravovat

 • vyspělý systém párování v automatickém i ručním režimu, který umožňuje hledat a párovat i částečné platby, chybně identifikované platby, platby typu Doplatek+záloha dalšího období atd.

 • možnost rekonstrukce stavu pohledávek - závazků k libovolnému dřívějšímu datu

 • rozsáhlá nápověda

 • spolupráce s textovým editorem WORD jako adresářem pro hromadnou korespondenci

 • při vybavení počítače modemem možnost automatického vytáčení telefonního čísla z evidence partnerů

 • systém pro návrh vzájemných kompenzací odběratelských a dodavatelských faktur a dobropisů

 • ochrana proti vícenásobnému zavedení téhož partnera a téže přijaté faktury