EMISE

Tento projekt slouží k evidenci naměřených hodnot. emisí automobilů.

  • pořizování potřebných naměřených dat pro tisk protokolů

  • tisk protokolů do celostátních obecně platných formulářů

  • automatická evidence stavu známek a osvědčení dle vystavených protokolů

  • čtvrtletní tisky potřebných hodnot pro výzkumný ústav

  • možnost použití archivu dat při opakovaných měřeních (přenos tabulkových parametrů)

  • automatické vystavení a tisk faktur

  • automatická kontace faktur a přenos do účetnictví