SLEDOVÁNÍ KVALITY - ZKUŠEBNA

Tento projekt se používá pro evidenci a následné vyhodnocování naměřených hodnot ze všech výrobních stupňů.

  • pořizování potřebných naměřených dat

  • výpočet odchylek, průměrů a dalších vypočítávaných parametrů dle definovaných vzorců

  • zařazení naměřených hodnot do kategorie "vyhovuje - nevyhovuje" podle definovaného rozmezí

  • tisk protokolů, statistik, čtvrtletních sumářů do celostátních obecně platných formulářů, bohaté možnosti výběrů, filtrace

  • export dat v různých datových formátech, následné odeslání elektronickou poštou

  • možnost použití archivu dat při opakovaných měřeních (přenos tabulkových parametrů)

  • podklady z tohoto projektu se využívají pro ISO 9000