ODBYT - ZAKÁZKY

Projekt umožňuje sledování zakázek: zadání, plnění, ukončení a fakturace, termíny.

  • jednoduché pořizování zakázkových listů, termíny v jednotlivých stupních

  • možnost vystavení faktury

  • prodejní ceny je možné stanovit v závislosti na skupině nebo konkrétně na zakázku, evidence historie cen

  • stanovení slevy automaticky - dle zákazníka, objemu zboží z minulého období, nebo ručně procentem či částkou

  • sledování stavu rozpracovanosti zakázek

  • evidence odpracovaných hodin

  • velký výběr tiskových sestav - stavy, ceník, faktury, zakázkové listy, protokoly o převzetí a předání, záruční listy ...

  • automatické účtování dokladů a faktur dle definice uživatele, přenos do účetnictví