ANALÝZA ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ PODNIKU

  • Z agregovaných údajů z ekonomiky i ostatních navazujících projektů (sklad, odbyt apod.) je možno na uživatelské úrovni definovat ukazatele, které pak můžeme zobrazovat graficky i textově.

  • K jednotlivým ukazatelům je možno stanovit plán buď formou zadání hodnot v jednotlivých měsících nebo zadáním celkové roční hodnoty s možností automatického rozdělení do měsíců podle určeného kalendáře.

  • Porovnání plánu se skutečností můžeme opět volit buď grafické nebo tabulkové se zobrazením rozdílu absolutně nebo v procentech.

  • Pro každý ukazatel můžeme požadovat i zobrazení vývojového trendu proložením přímky nebo paraboly.

  • Pro stavy a pohyby na účtech je k dispozici i analýza změn, která upozorní na takové účty, ve kterých došlo ke změnám, vybočujícím z běžného vývoje.

  • Jednotlivé ukazatele můžeme zobrazovat z hlediska časového vývoje nebo rozložení na jednotlivá střediska, největší zákazníky apod.

  • Podmínkou pro správnou funkci je konzistence zatřiďovacích číselníků v celém sledovaném období (účetní osnova, číselník zakázek, středisek apod.).

  • Nejmenší krok časování je měsíc vzhledem k tomu, že mnoho údajů je účtováno souhrnně právě za měsíc (např. mzdy).