SKLADOVÁ EVIDENCE

Tento projekt slouží k sledování zásob zboží, materiálů, polotovarů, výrobků a obalů na více skladech. Skladová evidence využívá metodu váženého aritmetického průměrování cen.

 • Pořizování příjemek, výdejek, převodek, faktur, šablon pro často používané typy dokladů (automatické generování dle šablony).

 • Podpora čárového kódu jak pro čtení (při pořizování dokladu), tak i pro tisk identifikačních štítků.

 • Podpora práce na detašovaných skladech (nepropojených lokální sítí), přenosy pomocí disket i Internetem.

 • Prodejní ceny je možné stanovit v závislosti na zákazníkovi, době splatnosti apod.

 • Automatizace nasazování prodejních cen dle aktuální skladové ceny, lze uplatnit na celé sklady nebo pouze skupiny ceníkových položek s možností variabilní definice těchto skupin.

 • Stanovení slevy automaticky - dle zákazníka, objemu zboží z minulého období, množstevní a nebo ručně procentem či částkou apod.

 • Vždy jsou k dispozici okamžité stavy ceníkových položek, jsou udržovány aktuálně dle pořízených dokladů, upozornění na vydávání do 'záporného stavu'.

 • Velmi široké možnosti vyhledávání položek v ceníku dle mnoha kritérií, které si uživatel sám zvolí, tato kritéria mohu dále omezovat, výsledek mohu třídit podle vybraných položek.

 • Podpora nákupu: vyspělý systém pro predikci spotřeby v budoucím období, založený na analýze historie spotřeby i plánu výroby. Zjišťuje chybějící nebo přebytečné zásoby. Jeho chování je možno ručně ovlivňovat případným nastavením mantinelů i hodnotících kriterií. Dále poskytuje statistiku nákupních cen podle času a dodavatele.

 • Velké množství tiskových sestav, grafy pro potřeby uživatelů - stavy, pohyby, ceníky, sumáře a detaily dokladů, skladová karta atd.

 • Požadavky na tiskové výstupy je možno zadat s rozsáhlou možností filtrace a seskupování podle nejrůznějších hledisek, aby výstup poskytl právě to, co nás zajímá. Sestavený požadavek (filtr) je možno uložit a použít ho kdykoliv později.

 • Automatické účtování skladových dokladů a faktur dle definice uživatele, přenos do účetnictví.