PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Jedná se o komplexní balík typizovaného aplikačního softwaru určeného pro střední a větší podniky. Svými možnostmi a rozsahem slouží obchodním a výrobním podnikům včetně organizací poskytujících služby. Aplikace je ideální pro nasazení jako základ podnikového informačního systému. Je zaměřena především na rychlé a snadné pořizování podnikových dokladů a získávání různých informací z mnoha hledisek.

Je navržen především pro práci v běžném síťovém prostředí typu klient-server (např. MS SQL 7.0). V malých instalacích může pracovat i na jednoduché souborové databázi, ale práce v prostředí klient – server má velmi podstatné přednosti:

 • Vysoká bezpečnost dat: disk s databází není přístupný v síti, uživatel nemá možnost manipulovat s daty jinak než prostřednictvím definovaného rozhraní s dokonalým zabezpečením.

 • Transakční zpracování: datový server provede jen regulérní požadavek na modifikaci databáze, kdežto modifikace souborové databáze je plně v režii klientského počítače. SQL databáze je proto mnohem méně citlivá na výpadek nebo poruchu klientského počítače.

 • Vyšší rychlost zpracování: dotaz provádí server a klientovi je přes síť přenášen výsledek.

 • Využití hardware: část práce je z klienta přenesena na server, zajištění jeho odpovídajícího výkonu je ekonomičtější než častá inovace mnoha klientských počítačů. Tento efekt je nejvýraznější při velkém počtu klientů a objemné databázi.

 • Lepší kultura ovládání: na grafickou obrazovku je možno umístit více údajů s rozlišením velikosti písma, více nápovědy, lepší vedení uživatele.

 • Formátování tiskových výstupů, široké možnosti volby druhu a velikosti písma (pro laserové a inkoustové tiskárny, ne pro starší mozaikové).

 • Díky pokrokovějšímu systému zamykání je omezeno vzájemné blokování uživatelů při globálních akcích (zpracování závěrky apod.).

 • Grafické výstupy mají širší možnosti, můžeme je exportovat např. do Excellu a pak dále ručně upravovat.

 • Snazší možnost publikace výstupů na Internetu.

 • V případě potřeby je otevřena možnost přímého „on-line“ napojení databáze na Internet (např. pro objednávky přes Web apod.).

 • Systém je vytvořen pro nejrozšířenější operační systémy s grafickým uživatelským rozhraním, tj. MS Windows 98, 2000 a MS Windows NT.

  Ve struktuře aplikací je počítáno se začleněním prvků, které umožní napojení na systémy dalších firem (export a import údajů, elektronický přenos dat s bankami, Internet) a jejich následné zpracování systémem. Například odeslání tiskové sestavy, grafu na zadanou e-mailovou adresu apod.

  Výstupy z aplikací mohou být prováděny pomocí exportu dat do jiných formátů (DBF, TXT, ASCII, DOC, XLS, HTML…).

  Systém je navržen tak, že menu lze přesně definovat pro každého uživatele, tím jsou dány projekty, které má k dispozici. Dále je možné definovat přístupová práva, podle nichž jsou definovány různé činnosti (editace, přidávání, pouze prohlížení, tiskové a grafické výstupy).

  Samozřejmostí je kontextová nápověda (Help) ve všech formulářích a nabídkách systému (menu). Nedílnou součástí je také správa, konfigurace, zálohování všech dat a automatická kontrola integrity dat systému.

  U každé instalace je předností široká podpora ze strany dodavatele od prvotní analýzy, instalace, školení, osobní a telefonické konzultace až po úplné zprovoznění celého systému. Další podpora uživatele spočívá v okamžité reakci na změny v současné legislativě. Základním rysem je průběžné rozšiřování o nové prvky ve stávajících projektech a doplňování o zcela nové projekty dle zadání uživatele.